Foto

Stockholms Bangårdspostkontor, gårdsfasaden. Verksamt 1943-1983 varefter huset revs