Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. (f. 1947). Stadsmuseet i Stockholm

Farsta, kvarteret Kampö

Uppdaterad