Foto

Konstindustriutställningen 1909, Frisens park