Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ett par gamla kåkar på Kungsklippan

Det gamla kvarteret Rubinen. Fotografi taget från Kungsklippan i nordostlig riktning. I bakgrunden syns skorstenar tillhörande Bolinders fabriker. Foto Lamm AB, Sturegatan, Stockholm. Ur minnesbok från Kungsholmens elementarskola för flickor, daterad 1934, fascikel nr 5.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad