Foto

Från Skansen över Djurgårdsbrunnsviken och Diplomatstaden åt nordväst