Foto

Blivande småstugeområdet vid Västberga. Utsikt mot väster