Foto

Rumsinteriör på Murklevägen 100 i Enskede småstugeområde