Foto

Klass 1 B vid Kungsholmens elementarskola för flickor

Det är våren 1925 och klassföreståndaren heter S. Wistrand.