Foto

Kungsklippan

Trähuset till vänster på bilden ligger vid Parmmätargatan 8-10. I bakgrunden syns skorstenar tillhörande Bolinders fabriker. Foto Lamm AB, Sturegatan, Stockholm. Ur minnesbok från Kungsholmens elementarskola för flickor, daterad 1934, fascikel nr 5.