Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Utsikt från Kungsklippan mot sydost

Ur minnesbok från Kungsholmens elementarskola för flickor, daterad 1934, fascikel nr 5.

Uppdaterad