Foto

En av de gamla kåkarna på Kungsklippan

Ur minnesbok från Kungsholmens elementarskola för flickor, daterad 1934, fascikel nr 5.