Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Livgardet till häst, kasern

Uppdaterad