Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Anläggningsarbete på Högdalstoppen. Vy åt väster

Uppdaterad