Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Triangelkyrkan i Gamla Enskede. Kyrkobesökare i bänkarna.

Uppdaterad