Foto

Interiör från Triangelkyrkan i Gamla Enskede. Kyrkobesökare i bänkarna.