Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Renstiernas Gata söderut från Fjällgatan

Uppdaterad