Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Trasig slängkälke i parkleken i Observatorielunden, vid Saltmätargatans förlängning

Uppdaterad