Foto

Författaren Jan Olof Olsson ""Jolo"" t.h. studerar gamla kartor tillsammans med historikern Alf Åberg i Krigsarkivet