Foto

Sankt Eriksgatan 32 A och B. Gården under rivning