Foto

Från Skansen över Djurgårdsbrunnsviken och Ladugårdsgärdet åt NO