Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Hagasessorna på Kennelklubbens utställning. Fr. v. Desirée, Birgitta och Margareta med C. Leuhusens Shi-Tsu-hund

Uppdaterad