Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Södra Blasieholmshamnen från Nationalmuseum

Uppdaterad