Foto

Hörnet av Drottningholmsvägen och Rånövägen. I bakgrunden Åkeshovs småstugeområde