Foto

Traktor med släpvagn fylld med sand för sandning