Foto

Tegnérlunden 4. Glasmästare Vogels våning, 2 tr. Salongen