Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Museivägen 7, Tekniska Museet. Philips demonstrerar television. T.h. Intendent Althin

Uppdaterad