Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Slussning av fritidsbåtar. Från Saltsjön till Riddarfjärden

Uppdaterad