Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Svenska Israelmissionens 75-års jubileum. I bild missionsdirektör Pernow och pastor Jellinek

Uppdaterad