Foto
Fotograf: Rahm, Siv. Stockholms stadsmuseum

Fredrikhovsgatan 4 och 2 från Narvavägen

Uppdaterad