Foto

Schaktning i kv. Hägern Större. Ett skelett blottar sig i leran. Klara kyrktorn i fonden.