Foto

Lokalfärjan Bore och en bogserbåt nära Franska Bukten. I bakgrunden Skeppsholmen