Foto

Detalj av exteriören av Kungl. Posthuset, Vasagatan 28-34