Foto

Slussen Lilla kiosken, hållplats för spårvagn