Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skalden Gustaf Fröding på lit de parade

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad