Foto

Nockebytorg, hållplats för spårvagn

Utsikt västerut. Fastigheten Gasellen 1 till vänster.