Bildkonst

Nils Bergö (son till pastor Bergö) vid Frimurarbarnhuset