Foto
Fotograf: Michanek, Bengt. Stadsmuseet i Stockholm

Centralstationen. Avresa till koloni på Barnens ö. Fr. v. Mammorna Greta Sjöberg, Ingrid Hallin och Ing-Britt Jahncke vinkar av barnen Ulla Sjöberg, Barbro Hallin, Eva Jahncke och Ulla Zackrisson

Uppdaterad