Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Strömparterren med Grand Hotell i fonden

Uppdaterad