Foto
Fotograf: Tidén, H. Stockholms stadsarkiv

Flickorna samlade vid avflyttningen från Frimurarbarnhuset i Kristineberg, augusti 1930

Uppdaterad