Foto

Flickorna samlade vid avflyttningen från Frimurarbarnhuset i Kristineberg, augusti 1930