Foto

Ladugårdsgärdet i snö. Vy norrut från Djurgårdsbrunnsvägen