Foto

Solliden, Skansen. Allsångsafton i juli 1943