Foto

Slussen med nät av luftledningar för spårvagn och trådbuss