Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Karduansmakargatan 11B, Svenska Dagbladet. Stabskursen vid Flygkrigshögskolan besöker Svenska Dagbladets sätteri och iakttar maskinsättare Ernst Sjögren i arbete vid en sättmaskin

Uppdaterad