Foto

Nybrokajen. Två män matar svanar vid kajkanten. I bakgrunden Berzelii Park och t. h. ångbåtar