Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Germaniaviken. Isjakter hissar segel på isen

Uppdaterad