Foto

Transport av ved på Vallhallavägen under kristiden omkring år 1917. Lok nr 912, SNS litt. E2 (AEG 1911).