Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Trygg, Svenska arbetareförsäkringsanstalten på Birger Jarlsgatan 14

Uppdaterad