Foto

Stadsgården och Saltsjön från Katarinahissen den 26/8 1932