Foto

Slussen och Karl Johans torg och Skeppsbron från söder, 1890-talet