Foto

Flickor på parkbänk vid Frimurarbarnhuset i Kristineberg, 1910.