Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Flickor på parkbänk vid Frimurarbarnhuset i Kristineberg, 1910.

Uppdaterad