Foto

Terränglöpning på Skansen. I bakgrunden Hällestadsstapeln