Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stockholms stadsmuseum

Terränglöpning på Skansen. I bakgrunden Hällestadsstapeln

Uppdaterad